This page can not be rendered without javascript Guter Zikorn - חוה אלברשטיין גוטער זיכרון (Chava Alberstein (אַלב
Settings Export, print and share

Guter Zikorn - חוה אלברשטיין גוטער זיכרון (Chava Alberstein (אַלבערשטײַן, חוה ), Binem Heller (העלער, בינעם))

Published by Valentin Chernyak for Guitar 6 string - Standard (E-A-D-G-B-E)   .

Cm Fm/D Амол из дэр зикорн ойх а гутэр,
G Cm Ун аз мэн бэт бэй им а тойвэ - тут эр.

Cm Fm/D Эр брэнгт амол цурик аж биз дэр рийе,
G Cm А блимл фун дер киндхайт айнэм блиен.

Fm/D Cm Ун демолт вахт ойх ойф дэр хуш hариех,
G Cm Ун цу дэм овэр мит а шпрунг дэргей их.

G Cm Ди мамэ райст ди hор мир митн кэмл,
G Cm Мит путэр шмирт зи он а вайсн зэмл.Fm/D Cm Зи тут мин он ди киндэрише клейдэр
G Cm Ун фирт мир оп цум рэбн инэм хэйдэр.Их вил ништ гэйн ин хэйдэр, х'бин а вэйнэр,
Дэр рэбэ hoт амойл мит гэлэ цейнэр.

Дэр рэбэ hот а гройсн шварцн сидэр,
Ун дорт из мир дэр алэф-бэйс дэрвидэр.

Нор вэн эс трикэнэн зих ойс ди трэйрн,
Цэшайнэн зих ди ойсйос, ви ди штэйрн.

Баhэфтн зайер лихт ин ганцэ вэртэр
Ун штэлн зих ойф вундерлэхэ эртэр.

Ун ляйхтн оп фун гройсн шварцн сидур
Ойф йорн шпэтэр - биз ин мэйнэ лидэр.
Амол из дэр зикорн ойх а гутэр, Ун аз мэн бэт бэй им а тойвэ - тут эр. Эр брэнгт амол цурик аж биз дэр рийе, А блимл фун дер киндхайт айнэм блиен. Ун демолт вахт ойх ойф дэр хуш hариех, Ун цу дэм овэр мит а шпрунг дэргей их. Ди мамэ райст ди hор мир митн кэмл, Мит путэр шмирт зи он а вайсн зэмл. Зи тут мин он ди киндэрише клейдэр Ун фирт мир оп цум рэбн инэм хэйдэр. Их вил ништ гэйн ин хэйдэр, х'бин а вэйнэр, Дэр рэбэ hoт амойл мит гэлэ цейнэр. Дэр рэбэ hот а гройсн шварцн сидэр, Ун дорт из мир дэр алэф-бэйс дэрвидэр. Нор вэн эс трикэнэн зих ойс ди трэйрн, Цэшайнэн зих ди ойсйос, ви ди штэйрн. Баhэфтн зайер лихт ин ганцэ вэртэр Ун штэлн зих ойф вундерлэхэ эртэр. Ун ляйхтн оп фун гройсн шварцн сидур Ойф йорн шпэтэр - биз ин мэйнэ лидэр.
Collapse/Expand
Chords

Collapse/Expand
Annotation

 

 


QR code
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.  

designed via ChordsVault